Software

Společnost NETic spol. s r.o. je schopna nabídnout zákazníkům tento vytvořený software:

Daňová přiznání - DAPROW

nahoru
Aplikace DAPROW slouží ke zpracování a tisku daňových přiznání a souvisejících dokladů (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, přiznání k dani z přidané hodnoty, spotřební daně, vyúčtování závislé a srážkové daně, silniční daň, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitostí, daň dědická, daň darovací) včetně XML výstupů.

Aktualizaci programu DAPROW stáhnnete zde.

Aktualizaci můžete spustit hned nebo po stažení spusťte samorozbalovací soubor aktualizace_daprow.exe a pokračujte dle pokynů.

Aktualizace verze 2021.03

21.2.2021

ver 02: Oprava výpočtu při zaškrtávání měsíců FO-ZP ř. 5
ver 02: Oprava tisku DP-FO-CSSZ: tisk pole č.10 Stát (tiskla se Státní příslušnost)
ver 03: Přidaná možnost Přenosu rozvah z minulého roku F8