Software

Společnost NETic spol. s r.o. je schopna nabídnout zákazníkům tento vytvořený software:

Jednotlivé aplikace lze přizpůsobit podle vašich požadavků


Rezervace kurtů

nahoru
Demoverzi  ke stažení najdete zde. Po rozbalení spusťte program setup.exe, pomocí kterého demoverzi nainstalujete.
Popis aplikace najdete zde.

ukázka pracovního prostředí - vytvoření rezervace
ukázka pracovního prostředí - uložení objednávky
 

Daňová přiznání - DAPROW

nahoru
Aplikace DAPROW slouží ke zpracování a tisku daňových přiznání a souvisejících dokladů (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, přiznání k dani z přidané hodnoty, spotřební daně, vyúčtování závislé a srážkové daně, silniční daň, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitostí, daň dědická, daň darovací) včetně XML výstupů.

Aktualizaci programu DAPROW stáhnnete zde.

Aktualizaci můžete spustit hned nebo po stažení spusťte samorozbalovací soubor aktualizace_daprow.exe a pokračujte dle pokynů.

Aktualizace verze 2019.02

27.2.2019
oprava tisku FO-přehled sociální - texty u řádků 35 a 39
12.2.2019
oprava rozvahy PO po opakovaném otevření s chybným přepočtem součtových řádků
přenos z minulého roku nelze provést vzhledem k nesourodosti řádků

Mzdy

nahoru
Aplikace slouží pro zpracování mezd malých organizací cca do 25 zaměstnanců.
 

Fakturace

nahoru
Aplikace slouží k evidenci a tisku faktur a pokladních dokladů včetně výstupních sestav.

ukázka pracovního prostředí - editace faktur
 

Evidence majetku

nahoru
Aplikace slouží k evidenci majetku organizace podle druhu majetku. Majetek je evidován evidenčním číslem a názvem na místnosti i zodpovědné osoby. Je možno samostatně sledovat zařazený nebo vyřazený majetek, pomocí panelu nástrojů je možno v datech editovat, vyhledávat, třídit i filtrovat. V tiscích je možno místní seznam majetku, opis majetku podle druhu a přehled majetku organizace.

ukázka pracovního prostředí - evidence majetku
 

Kniha nabídek a zakázek

nahoru
Aplikace slouží k evidenci nabídek a zakázek podle čísla nebo názvu. K evidované nabídce (zakázce) se založí adresář pro evidenci všech dokumentů podle jejího názvu. Sledují se kontakty a termíny úkolů k jednotlivým nabídkám a jejich splnění. Pomocí panelu nástrojů se přepínáme mezi knihou nabídek a knihou zakázek. V evidenci je možno editovat, vyhledávat, třídit, filtrovat podle jakékoliv položky. Je možno mít několik knih nabídek nejčastěji podle roků realizace.

ukázka pracovního prostředí - kniha nabídek a zakázek
 

Nabídky a ceník

nahoru
Aplikace slouží k vytváření nabídek z víceúrovňového ceníku.

ukázka pracovního prostředí - editace ceníku
ukázka pracovního prostředí - editace nabídky
 

MTZ

nahoru
Agenda MTZ zpracovává doklady pro příjem i výdej ze skladu, vystavování faktur a dodacích listů. Sledování pohybu na skladové kartě a stanovení prodejní ceny podle rabatu a slevy pro odběratele. Pro inventuru tisk zůstatkové sestavy, doplnění inventurních stavů a zjištění inventurních rozdílů, nulování stavů. Tisk obratové soupisky, spotřeby podle výkonů, opisů faktur a dodacích listů. Sestavení objednávky materiálu pro nákup a roční uzávěrka.

ukázka pracovního prostředí - editace příjemky
 

Rozmístění cestujících

nahoru
Aplikace slouží k rozmisťování cestujících na zadané lince určeného dne pro zadaný typu autobusu.